Hypotéka na družstevní byt

Sháníte v současné době vhodné místo k bydlení a vyhlédli jste si jeden pěkný byt, který je přesně podle vašich představ a splňuje vaše požadavky? Má to ovšem jeden háček, a sice to, že tato nemovitost je v družstevním vlastnictví? To může být problém při žádosti o hypotéku, protože banky na takovéto nemovitosti neradi půjčují a často je to důvodem k odmítnutí žadatele. Problém je totiž v tom, že vy jako majitel nemovitosti byste nebyli zapsáni v katastru, ale vlastnili byste pouze tzv. členský podíl. Pokračovat ve čtení..

Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele – tedy fyzické nebo právnické osoby požadovat po dlužníkovi peněžní nebo věcné plnění, které vzniklo z určitého druhu závazku. V případě pohledávky se může jednat o peněžitou, ale i nepeněžitou formu. Věřitel má právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi (ještě v době splatnosti), který má povinnost věřiteli tento závazek řádně vyrovnat. Splatnost dané pohledávky určuje zpravidla formulář, jakým je smlouva. Pokud však nastane situace, kdy pohledávka splacena v době splatnosti není, dlužník se dostává do prodlení. Rozdělujeme Pokračovat ve čtení..

Věřitel

Věřiteli se říká taktéž „oprávněný“. Věřitel je tedy právní subjekt, oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Jedná se o takzvanou druhou stranu mince, na které stojí i dlužník. Tento pojem vznikl v souladu s vírou, kdy ten, kdo půjčil peníze dlužníkovi věřil, že jich dostane za nějaký čas i zpátky. Ať už se bude jednat o bankovní instituci nebo naopak tu nebankovní, jak tomu je v případě nebankovní americké hypotéky, jde o půjčení peněz ze strany věřitele, Pokračovat ve čtení..

Dlužník

Dlužníkem je subjekt práva, který má závazek k plnění vůči věřiteli. Platí, že věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má dluh vůči svému věřiteli. Dlužníkem je fyzická nebo i právnická osoba, která má závazek na základě úvěrové smlouvy bez nějakých komplikací splatit úvěr (půjčku) dané finanční instituci, která mu ho poskytla. Dlužník je v každém ohledu povinen zaplatit zapůjčenou finanční částku včetně úroků. Samotným dlužníkem může být i banka nebo nebankovní instituce, která poskytla fyzické osobě úvěr například americkou Pokračovat ve čtení..