Hypotéka na družstevní byt

. Sháníte v současné době vhodné místo k bydlení a vyhlédli jste si jeden pěkný byt, který je přesně podle vašich představ a splňuje vaše požadavky? Má to ovšem jeden háček, a sice to, že tato nemovitost je v družstevním vlastnictví? To může být problém při žádosti o hypotéku, protože banky na takovéto nemovitosti neradi půjčují a často je to důvodem k odmítnutí žadatele. . Problém je totiž v tom, že vy jako majitel nemovitosti byste nebyli zapsáni v katastru, ale vlastnili byste pouze tzv. Pokračovat ve čtení..

Pohledávka

. Pohledávka je právo věřitele – tedy fyzické nebo právnické osoby požadovat po dlužníkovi peněžní nebo věcné plnění, které vzniklo z určitého druhu závazku. V případě pohledávky se může jednat o peněžitou, ale i nepeněžitou formu. Věřitel má právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi (ještě v době splatnosti), který má povinnost věřiteli tento závazek řádně vyrovnat. Splatnost dané pohledávky určuje zpravidla formulář, jakým je smlouva. Pokud však nastane situace, kdy pohledávka splacena v době splatnosti není, dlužník se dostává do prodlení. Pokračovat ve čtení..

Věřitel

. Věřiteli se říká taktéž „oprávněný“. Věřitel je tedy právní subjekt, oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Jedná se o takzvanou druhou stranu mince, na které stojí i dlužník. Tento pojem vznikl v souladu s vírou, kdy ten, kdo půjčil peníze dlužníkovi věřil, že jich dostane za nějaký čas i zpátky. Ať už se bude jednat o bankovní instituci nebo naopak tu nebankovní, jak tomu je v případě nebankovní americké hypotéky, jde o půjčení peněz ze strany Pokračovat ve čtení..

Dlužník

. Dlužníkem je subjekt práva, který má závazek k plnění vůči věřiteli. Platí, že věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má dluh vůči svému věřiteli. Dlužníkem je fyzická nebo i právnická osoba, která má závazek na základě úvěrové smlouvy bez nějakých komplikací splatit úvěr (půjčku) dané finanční instituci, která mu ho poskytla. Dlužník je v každém ohledu povinen zaplatit zapůjčenou finanční částku včetně úroků. Samotným dlužníkem může být i banka nebo nebankovní instituce, která poskytla fyzické osobě úvěr například Pokračovat ve čtení..