Věřitel

Věřiteli se říká taktéž „oprávněný“. Věřitel je tedy právní subjekt, oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Jedná se o takzvanou druhou stranu mince, na které stojí i dlužník.

Tento pojem vznikl v souladu s vírou, kdy ten, kdo půjčil peníze dlužníkovi věřil, že jich dostane za nějaký čas i zpátky.

Ať už se bude jednat o bankovní instituci nebo naopak tu nebankovní, jak tomu je v případě nebankovní americké hypotéky, jde o půjčení peněz ze strany věřitele, kterému bude podléhat písemní forma – i když to zákoník vyloženě nepožaduje.

Takzvaným zajištěným věřitelem se rozumí věřitel, který má pohledávku vůči dlužníkovi zajištěnou věcí nebo právem z jeho majetku. Pohledávka je pak zajištěná například zástavní právem – majetkem samotného dlužníka.

Těchto zajišťovacích institutů je celkem pět:

  1. Zástavní smluvní právo
  2. Zajišťovací převod práva
  3. Podstoupení pohledávky
  4. Omezení vlastnického práva k nemovitosti
  5. Zadržovací právo