Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele – tedy fyzické nebo právnické osoby požadovat po dlužníkovi peněžní nebo věcné plnění, které vzniklo z určitého druhu závazku.

V případě pohledávky se může jednat o peněžitou, ale i nepeněžitou formu. Věřitel má právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi (ještě v době splatnosti), který má povinnost věřiteli tento závazek řádně vyrovnat.

Splatnost dané pohledávky určuje zpravidla formulář, jakým je smlouva. Pokud však nastane situace, kdy pohledávka splacena v době splatnosti není, dlužník se dostává do prodlení.

Rozdělujeme 2 druhy pohledávek:

  1. Krátkodobé – doba splatnosti méně než jeden rok.
  2. Dlouhodobé – doba splatnosti delší než jeden rok.

V případě hypotečního úvěru je splácení zajištěno zástavním právem k nemovitosti, kdy pohledávka u úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty dané nemovitosti. Poskytovatelé těchto úvěrů nabízejí i americkou hypotéku bez dokládání příjmů. Pohledávka vzniká vystavením daňového dokladu a zaniká zaplacením dlužné částky věřiteli.

Pohledávky lze uhradit tímto způsobem:

  • pohledávkou nedobytnou
  • pohledávkou pochybnou
  • pohledávkou spornou